Fältmätning av amatörradioanläggningar

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har under 2015 undersökt amatörradioanläggningar ur ett strålskyddsperspektiv. I den inledande studien mättes exponering från några olika typfall av anläggningar.
Som en fördjupad studie har sedan SSM, PTS och Elsäkerhetsverket gemensamt beställt en kartläggning från teknikkonsultföretaget ÅF. Syftet med kartläggningen är att undersöka vilka typer av sändare som finns i Sverige samt antalet sändare och hur de används.

Rapport

Kartläggningen och mätresultaten kommer att redovisas på ett möte i januari, 2016. SSA kommer att delta med två personer.
Den inledande studien har dokumenterats i bifogade rapport daterad 2015-12-16.

Det vore intressant att jämföra mätresultat med beräknade resultat. DL9KCE har utvecklat programmet ICNIRPcalc som innehåller parametrar för ett stort antal antenner. Lars, SM4IVE tippsar om VK3UM som har utvecklat programmet EMRCalc.

Hör av er till Petter, SM3PXO om ni har synpunkter på rapporten eller har resultat från jämförande beräkningar.

Author: SM6CNN