QSL-verksamheten inom SSA

Den främsta uppgiften för SSA:s QSL-byrå är att på ett för medlemmarna ekonomiskt fördelaktigt sätt tillhandahålla möjligheter att utväxla QSL-kort med andra länder inom IARU.

Inkommande QSL-kort sorteras i huvudsak på kansliet i Sollentuna av ett flertal entusiastiska medlemmar.

Kort till andra länder skickas via kansliet i Karlsborg, där sortering sker, varefter QSL-korten gemensamt distribueras ut i världen.

Alla medlemmar som önskar skicka sina QSL via byrån ska posta dem till:
SSA QSL-bureau, c/o Eric Lund SM6JSM, Bastustigen 26, 546 33 Karlsborg.

Kort till svenska stationer postas direkt till:
SSA QSL-bureau, Box 45, 191 21 Sollentuna.

Notera alltså att alla inrikes kort (även utgående) skickas via inkommande QSL-byrå i Sollentuna.

Fältkontrollör för DXCC är Sten SM3NXS, som även är svensk kontaktperson för LoTW.
Fältkontrollör för IOTA är Claes SM0MPV.

Under många år drevs SSA:s utgående QSL-byrå av Janne SM5DJZ (SK), som med säkerhet var landets främste QSL-entusiast.

Author: QTC SM5HJZ