Inledning

Medlemmar som vill sända kort ut i världen, kan göra det genom att sända dem till SSA QSL-byrå, c/o Eric Lund SM6JSM, Bastustigen 26, 546 33 Karlsborg.

Medlemmar som vill sända inom Sverige, sänder dem i stället till SSA QSL-byrå, Box 45, 191 21 Sollentuna.

För närvarande är kostnaden 30 öre per kort och man kan antingen köpa så kallade QSL-märken i kartor om 60 st och klistra på dem bak på kortet eller bifoga o-på-klistrade, eller betala motsvarande avgift direkt till SSA (Plusgiro 5 22 77-1). Om man betalar på plusgiro skall kvitto eller meddelande om detta sändas tillsammans med QSL-korten. Ange alltid anropssignal då du betalar på annat sätt än med QSL-märken.

Författare: SM5DJZ (SK)