Bygg ett mätverktyg för att hitta det som stör

EMV spion klar
EMV-spionen färdigbyggd och klar för användning

Vi är många som drabbas av oönskad elektromagnetisk vågrörelse då vi vill tillämpa vår hobby som radioamatör. Inte sällan är det vi själva som genererar dessa störningar. Allt för ofta är det dock okända och svårfunna källor. Vad vore väl bäst om vi inte hade ett enkelt mätverktyg att finna detta elände med?
I QTC Nov 2013 skrev Tilman SM0JZT om en intressant byggsats att bygga och använda själv. I QTC Jan 2014 har vi kommit till  del 2 i serien, nu spionen från tyska tidningen Funkamateur.

Låt dej inspireras!
Låt dig inspireras av dessa och andra artiklar på Tilmans SM0JZT:s hemsida:
Länk till QTC 11/2013 :    http://radio.thulesius.se/QRP_QTC/Egenbygge_11_2013.pdf
Länk till QTC 01/2014 :    http://radio.thulesius.se/QRP_QTC/Egenbygge_01_2014.pdf
Länk till Funkamateur :    http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2763
Länk till SM0JZT hemsida:   http://radio.thulesius.se

Författare: SM7DZV