Hedersutmärkelser

Några av årets hedersutmärkelser, som inte kunde delas ut vid årsmötet i Lindesberg, har nu nått sina mottagare.

Ann Lundell, SM0ZEU, har förärats ett eldsjälsdiplom för sitt arbete som distriktsledare, där hon under flera år sett till att klubbarna i distriktet aktiveras och samarbetar med gemensamma event. Klubbledarna sammankallas till diskussions- och planeringsmöten frekvent, och de genomförs med ”strama tyglar” för att hålla god ordning och tempot uppe. Ann har också sett till att det startas flera certifikatkurser.

Jan Andersson, SM0OFV, har tilldelats ett eldsjälsdiplom för att han har utvecklat sin databas, www.rigpix.com till ett värdefullt verktyg för radioamatörer runt om i världen.

Ann SM0ZEU och Jan SM0OFV
Foto: Gunnar SM0OTX

Therese Tapper på SSA:s kansli i Sollentuna har tilldelats SSA:s hedersnål. Therese är en mycket engagerad medarbetare som kan hålla en mängd olika bollar i luften samtidigt. Hennes positiva inställning i arbetet är mycket värdefull för SSA och för vårt vårt ansikte utåt.

Anders SM6CNN och Therese Tapper
Foto: Jonas SM5PHU

 

Author: SM5PHU