Vad händer på WRC 23 ?

Världsradiokonferensen WRC-23 är nu i full gång i Dubai. Här avhandlas för oss radioamatörer flera intressanta frågor kring radiospektrum. IARU:s expertteam under ledning av Barry,  G4SJH,  är på plats och ”lobbar” för våra frågor. Speciellt är det frågorna kring 23-cm-bandet (agendapunkt AI-9.1b) som är mycket viktiga för oss.I ITUs rekommendation M.2164 så önskar man skydda olika satellit-navigationssystem (RNSS, t.ex. Gallileo) i frekvensområdet 1240 – 1300MHz. Diskussionerna på WRC just nu går heta kring exakt vilka dessa skyddsnivåer skall vara och vilka delar av frekvensbandet som skall omfattas. Olika länder och regioner har haft olika synpunkter som spänner från Rysslands ”inga störningar alls” (vilket skulle i praktiken omöjliggöra amatörtrafik på 23cm) till ”ungefär som nu”. Ärendet har diskuterats i flera omgångar under konferensens första vecka, men man verkar ännu inte kommit fram till någon gemensam ståndpunkt.

Ett annat område som berör oss är att nu verkar vara fritt fram för radarsatelliter i frekvensområdet 40-50 MHz, i alla fall i polarområdena. Dessa satelliter har, som man kan förstå, antenner med ganska beränsad riktverkan (ca 10 dB) vilket gör att signalerna kommer att spridas vitt och brett och kan bli ett problem för DX-trafik med svaga signaler i vårt 50-54 MHz band. Ett annat problem är tydligen att dessa satelliter inte kan stänga av sina sändare fullständigt, även när de är utanför polarområdena. Det man diskuterar nu är vilka krav på utombandsstörningar och störningar utanför polarområdena som dessa satelliter måste kunna klara.

RSGB har en mycket bra sammanställning kring de olika teman på konferensen och även en daglig rapportering från WRC 23 för de som vill följa utvecklingen direkt.

Author: SM0HEV