SK8YOTA den 9 December hos SKØQO.

Den 9 december från kl 10.00 samlas ett gäng ungdomar i klubbstugan på Gålö. Vi kör radio med signalen SK8YOTA på både CW, SSB och kanske digitalt, vi äter ett enkelt julbord m fl aktiviteter. Ev kan vi köra flera dagar under December för de som önskar. Den 30 December är det också YOTA-contest round 3.
Vi hoppas att få många kontakter, Lyssna gärna efter oss och ropa in!
YOTA – ”Youngsters on the air” är en ungdomsaktivitet över hela världen. Under december körs aktiviteten ”December YOTA”. Många länder kommer att vara igång med suffixet YOTA under hela månaden.
Aktiviteten är främst avsedd för ungdomar upp t o m 25 år.
Under året finns ett flertal aktiviteter, t ex YOTA-contest, december-YOTA, flera lägerverksamheter, bl a ett stort sommarläger som detta år var i Ungern, med ett hundratal deltagare från många olika länder.
Det finns även en Discord-server för YOTA.
Vill ni boka signalen kontakta SA2BLV/Peter.
Var med och aktivera December-YOTA:n!
Text + info: SM0FDO/Lasse

Author: SM5YRA