SM-QRP Party

Välkommen med i SM-QRP Party!

1:a lördagen-söndagen i varje månad med början i augusti 2020.

Tid: 09.00 – 15.00 SNT

QRG: CW 3555-3565 kHz, max 5 watt

SSB 3685 – 3695 kHz, max 10 watt

Logga dina kontakter enligt följande:

Call, datum, band, mottaget RS(T),sänt RS(T), löpnummer från 01.
OBS skicka loggar som textfil, ange gärna din effekt!

Skicka din logg som email inom en vecka till:

sm7bua@gmail.com

 

Och en lite bakgrund information som jag fick av initiativ tagarna:

Facebook gruppen ”SM-QRP”

För ett antal veckor sedan tog SM6DQO/Sten-Eric  och SM7BUA/Mats, initiativet till att starta en aktivitet med inriktning på QRP. Erfarenheten av att med låga effekter kunna etablera radiokontakt gjorde att de ville stimulera fler till att köra QRP.

Sedan några månader finns en Facebook grupp SM-QRP som idag har över 115 medlemmar, intresserade av att köra CW eller SSB.

Varje dag kl 09.00 finns ett antal stationer QRV runt 3560 kHz, där den frekvensen är en ”Calling QRG” för att sedan QSY till en närliggande frekvens för QSO.  Hur läget är med SSB kontakter runt frekvensen 3690 är lite mer osäkert, men den möjligheten finns för de som inte behärskar CW.

Nu tas ett steg till och det är att inbjuda till ”SM-QRP Party” för att aktivera och stimulera till QRP aktivitet.

 

Author: SM5YRA