QTC nr.7/8 2020 är på gång

Ett dubbel nummer av QTC är på gång, och anländer hos er hemma inom kort…

Vi kan läsa om:

  • virtuella IARU- & NRAU-mötena.
  • Milliwatt-/dBm-mätare för labbet + inte bara radiovågor i Teknik & Egenbygge spalten.
  • HF/DX/Diplom-spalten med bl.a. Swedish Municipalities Award.
  • Historik om Daisy’s radioutrustning under 2:a världskriget.
  • CW: Barken Viking i Göteborg.
  • Reportage om ”Långt ifrån amatörmässigt”…
  • Channel 292 utökar i Värdsradiolyssnare spalten.
  • Contest nyheter, VUSHF, SSA information, HAM-annonser, Rörjuntan ute i fältet.

Author: SM5YRA