Nytt från Post- och telestyrelsen

PTS tillsyn av Föreningen Sveriges Sändareamatörers hantering av delegerade uppgifter, diarienummer 20-7279, har nu avskrivits från vidare handläggning. Det betyder att våra rutiner för provförrättning och certifiering samt tilldelning av specialsignaler är accepterade.

PTS har utfärdat reviderade föreskrifter, PTSFS 2020:5, om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Dessa träder i kraft den 1 januari 2021, då Post-och telestyrelsens föreskrifter, PTSFS 2018:3, ska upphöra att gälla. Amatörradio berörs inte av revisionen.

Faktabladen angående amatörradio har ej uppdaterats. Här gäller fortfarande PTS-F-2018:7.

PTS_Underrättelse_20-7279_2020-06-12
SSA_Yttrande_20-7279_2020-08-18
Avskrivningsbeslut 20-7279_2020-12-16

Author: SM5PHU