Posted in Myndighetskontakter Nyheter

Nytt från Post- och telestyrelsen

PTS tillsyn av Föreningen Sveriges Sändareamatörers hantering av delegerade uppgifter, diarienummer 20-7279, har nu avskrivits från vidare handläggning. Det betyder…

[Läs mer] Nytt från Post- och telestyrelsen
Posted in Myndighetskontakter Nyheter Okategoriserade

SSA skriver till näringsdepartementet om förbudet mot mobilsurfning

Vi har här tidigare skrivit om förbudet mot användning av mobiltelefon i samband med bilkörning som infördes 1 februari. I…

[Läs mer] SSA skriver till näringsdepartementet om förbudet mot mobilsurfning
Posted in Myndighetskontakter Nyheter Okategoriserade

PTS föreslår sänkt effektgräns

Det har länge varit känt att Post- och telestyrelsen arbetat med en ny utgåva av den föreskrift som reglerar amatörradion…

[Läs mer] PTS föreslår sänkt effektgräns
Posted in Myndighetskontakter Nyheter

EMF, Rapport och samarbetsmöte hos SSM den 16 mars 2016

Arbetsgruppen för EMF frågor (SSA, FRO och ESR) har nu fått tillgång till den rapport som presenterades vid mötet den…

[Läs mer] EMF, Rapport och samarbetsmöte hos SSM den 16 mars 2016
Posted in Myndighetskontakter Nyheter Okategoriserade

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År önskar SSA

[Läs mer] God Jul och Gott Nytt År
Posted in Arkiv Myndighetskontakter

PTS Tillsyn

I QTC nr 11, som snart kommer ut, har jag i min ledare berört den pågående tillsyn som PTS genomför….

[Läs mer] PTS Tillsyn
Posted in Arkiv Myndighetskontakter

SSA svarar på remiss om ny undantagsföreskrift

Post- och telestyrelsen har skickat ut förslag till ändringar av undantagsföreskriften. Som bekant är det den som reglerar amatörradioverksamheten i…

[Läs mer] SSA svarar på remiss om ny undantagsföreskrift
Posted in Arkiv Återvinningen Myndighetskontakter

Nya regler för grundsignaler

– Av Eric Lund SM6JSM – Efter flera års personliga möten i PTS lokaler och förhandlingar via e-mail har PTS…

[Läs mer] Nya regler för grundsignaler
Posted in Arkiv Återvinningen Myndighetskontakter

PTS klar med nya provfrågor för certifiering av radioamatörer

PTS har nu upprättat en provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Samma uppsättning frågor ska användas oavsett vilken organisation det är…

[Läs mer] PTS klar med nya provfrågor för certifiering av radioamatörer