SSA Jultest 2020 på HF och VHF/UHF/SHF

SSA inbjuder traditionsenligt till denna svenska test i julhelgen.

CW + HF:

Testen på HF körs i två pass på CW, ett på juldagen och ett på annandag jul. Testen är lite annorlunda jämfört med traditionella 599 001-tester. I jultesten skall man också sända och ta emot ett 5 tecken långt ord eller kryptogrupp. Du kan själv välja om du sänder 5 slumpvisa bokstäver, eller ett klartextord som innehåller 5 bokstäver. Det sända ordet skall varieras från QSO till QSO.

Läs mer i reglerna!     Källa: SM6NT/Lars – Contestspalten

VHF-UHF-SHF

VHF/UHF/SHF annandag jul:

Som vanligt avslutar vi julhelgen med test annandag morgon.

08:00 – 11:00 UTC = 144 och 432 MHz

11:00 – 12:00 UTC = 1296 MHz.

Regler https://contest.ssa.se/?document=RULES-VHF-JULTESTEN

Källa: SM4HFI/Jan

Author: SM5YRA