HQ-nätet .. nu även som digitalt möte

HQ nätet är en möjlighet få aktuell information från styrelsearbetet och en möjlighet för medlemmarna att ställa frågor direkt till styrelsen.  HQ-nätet har haft en trogen lyssnarskara på 80m 1:a och 3:e lördagen i månaden kl 09.00 på 3704 kHz. Vi närmar oss sommaren och 80m-konditionerna tillåter inte alltid bekväm avlyssning av SK1HQ (som vanligen används)  längre än till mitten av vårt avlånga land. Vi provade därför att köra HQ-nätet parallellt som videomöte den 5/3. Försöket föll väl ut och vi fortsätter på detta sätt.  Välkommen att checka in och lyssna:

80m  3704 +- QRM  (Incheckningar ”QNI” från 08.45)    SK1HQ  op Jens SM0HEV   eller SKxHQ (vid annan operatör)

Videomöte:  http://meet.jit.si/SK1HQ  (mötet öppnas ca 08:45)

Author: SM0HEV