How Amateur Radio Launched The Information Age

N9NB Ted Rappaport (Källa  NYU Wireless)

Min förra ”kollega” i branschen,  chefen/grundaren av forskningscentrat NYU Wireless, Ted Rappaport (N9NB), har skrivit några intressanta artiklar om amatörradions betydelse för den vetenskapliga utvecklingen inom informations- och kommunikationstekniken. Det är totalt tre (inbjudna) artiklar i den väl ansedda IEEE:s Communications Magazine.  Två av artiklarna har hunnit komma ut i oktober- och novembernumren av tidskriften.  Artiklarna är öppna publikationer (”open access”)  och kan läsas här

Part 1: The Birth and Breadth of the Ham Radio Hobby
Part 2: Hams Bring Real-Time Communications To The World

Del 1 handlar om det tidiga historien, medan del 2 handlar om den roll radioamatörer spelade i universiteten i området som sedemera fick namnet Silicon Valley, där den moderna IT-tekniken. hade sina rötter. Del 3 kommer i decembernumret och berör radioamatörerna betydelse för exploateringen av de högre frekvensområdena samt de senaste deceniernas utveckling inom digitala moder och mjukvaruradio.

Artiklarna har förstås ett ganska så amerikanskt perspektiv, men är ändå mycket intressanta och läsvärda. Speciellt pekar Ted på vilken betydelse amatörradion har haft för att väcka intresse för teknik och naturvetenskap redan i skolåldern, något som på sikt har gett oss mängder av ingenjörer som drivit på utvecklingen av informationsteknologin som har bidragit till att skapa välstånd även i Sverige. Artiklarna är fyllda med mängder av utmärkta argument i diskussionen med myndigheterna kring vårt blivande instegscertifikat.

 

Author: SM0HEV