Dags för alla avmönstrade sjögnistar att justera nycklarna

QSL Radiohytt
Maritime Radio Day – ”Till minne av de fartygstelegrafister som följde med sina fartyg i djupet.” ILLUSTRATION: QSL Maritime Radio Day, sponsrat av www.seefunker.de.

— Av Erik SM7DZV —

Uppdaterat 2014-04-03
På dagen för Titanics förlisning genomförs årligen The Maritime Radio Day. I år pågår aktiviteten från klockan 1200 GMT tisdagen den 14 april till klockan 2200 GMT onsdagen den 15 april.
Det är med andra ord dags för avmönstrade sjögnistar att justera sina telegrafnycklar och kolla antennerna. Här finns ett fint tillfälle för Sveriges alla radiotelegrafister som arbetat på sjön och alla operatörer på våra kustradiostationer att minnas och känna hur det gick till. För mer info: Se länkarna längst ned i artikeln.

Den 14 april går årets Maritime Radio Day. Aktiviteten riktar sig till radiotelegrafister som arbetat på till sjöss och till deras kollegor på kustradiostationer. Stationerna sänder sin anpropssignal och namnet på ett av skeppen de arbetat på, ofta den sista båten man gick på. Det sänds inga RST utan i stället QSA och QRK. Meningen är att de så mycket som möjligt ska gå till på gamla tiden.

Trafikexempel
Lars, SM6NM, ger exempel på ett trafikmeddelande:

CQ MRD DE anropssignal
svar
GM 5 5
OP namn
LAST STATION/SHIP namn på kurstradiostationen eller båten

ROA
– Radiotelegrafisterna har en internationell sammanslutning, Radio Officer´s Association, ROA, berätar Lars SM6NM. Föreningen grundades 1995 och den har som mål citat:

   ”to seek out, honour and preserve the distinguished history of marine radio.
to provide former radio officers with the means to share their experiences.”

– Många gnistar i Sverige
– Bland SSA:s medlemmar finns det ett stort antal gamla gnistar som tillbringat många år till sjöss och på kuststationer, säger Jan Höst SM6VTR, och de skulle säkert ha stort nöje av att delta. Maritime Radio Day är en internationell telegrafiaktivitet, den är välkänd av många av de svenska rävarna men jag vill ändå påminna om saken.

Titanic-utställning i Bremen
Varje år genomförs ”Maritime Radio Day” som en påminnelse om Titanic-katastrofen. Tyska före detta marintelegrafister och radioamatörer opererar i år från staden Speyer, där det pågår en Titanic-utställning. Radiooperatörerna där kommer att bära sina gamla uniformer för att påminna om sina kollegor på Titanic.

– Sändningar från Bremen under Maritime Radio Day pågår 14 april från klockan 12z till 17z och den 15 april från 10z to 17z, berättar Sylvester DH4BP. Anropssignalen är DL0SFK/MGY (sea-radio officers comradeship in Bremen). Stationen har tre radiotelegrafister som alla tillhör Gnistarnas kamratföreningen i Bremen (eller formellt Sea-radio Officers Comradeship in Bremen).

Jan höst sm6vtr 2015
Jan Höst SM6VTR Före detta fartygstelegrafist. Seglat på mer än 100 båtar (!) ( Det blir en särskild historia.)

– Delta i årets Maritime Radio Day
– Vi sjögnistar är ett utdöende släkte, säger Jan, SM6VTR. Som en hyllning till de som är S.K. uppmanar jag alla som har möjligheter att delta i årets Maritime Radio Day. Många av våra kolleger dog på sin post inte minst under de stora krigen.

– Maritime Radio Day ger oss också möjlighet att få höra signaler som SAG PCH ICB CUL CNP och många fler, alla välkända kuststationssignaler, säger Jan. Vi får också höra gamla svenska fartygssignaler som SLQT SLMA SKVT  liksom många utländska, säger Jan.

Nostalgi och känslor i omlopp
– Det kommer att bli mycket nostalgi och känslor i omlopp, säger Jan. Det ger oss också en möjlighet att föra vidare kunskapen om hantverket till den nya generationen som är uppväxta i mobiltelefonen och datorns anda.

Mer info
Se till exempel http://www.doese-apprt.de/mrd/ och http://maritimeradio.pro/maritimeradioday/
Besök gärna även YouTube: 500 kHz in Europe. Där man kan höra hur det lät i radiohytten på tiden det begav sig.

TNX
Tack till Sylvester  DH4PB, Jan SM6VTR och Lars SM6NM för viktiga bidrag till artikeln.

Sparks, what’s going on?
Sylvester är en av redaktörerna av boken Sparks What’s going on?, som vi helt nyligen nämnde i en annan artikel. Det är en bok med korta berättelser om gnistarnas vedermöder med dåtidens radioutrustning. ”Sparks What’s going on?” finns tillgänglig och kan beställas från Sylvester Foecking i Oppenheim (DH4PB). Boken kostar 13 € och frakten till Sverige 7 €, Totalt 20 €.  Den som väljer att köpa till en CD med inspelad sjötrafik betalar ytterligare 8 €, totalt 28€.

Berättelsen om Alma Cornelia från Bjuv
Från Sylvester fick vi ett boardingpass till Titanic. Vi återkommer inom kort med berättelsen om Alma Cornelia Berglund från Bjuv, en av tredjeklasspassagerarna på Titanic.

Boardingpass Alma s 1
Boardingpass till Titanic för Alma Cornelia Berglund från Bjuv, en av tredjeklasspassagerarna på Titanic.

 

Author: SM7DZV