Amatørradio och CQ TF nr.04/2020

Länk till tidningar = klicka på bilden

Nu finns flera nordiska NRAU tidningar att ladda ner från vår hemsida.

Vi tackar SM6EAT/Roland för detta, och han skriver:

TF3JB (bild QRZ.com)

”Isländska föreningens ordförande Jónas Bjarnason, TF3JB är den som skickar tidningen till mig (via molntjänst). Blev nyfiken och kollade hans QRZ sida, där fanns mycket intressant information.
Visste ni att den första anropssignalen på Island delades ut 1947 och sedan dess har endast 547 licenser delats ut.

 

Medlemsantalet i ÍRA är knappt 200 st. Fantastiskt att man trots detta kan ge ut en så innehållsrik tidning.”

Även vår egen QTC finns på nätet som pdf eller tal tidning! Klicka på bilden så kommer du till alla tidningar.                   (glöm ej att logga in som medlem…)

Author: SM5YRA