VK nyheter

Lite nyheter från “Down under” Det har hänt mycket där senaste tiden.

– Först och främst har man ändrat anropssignaler i Australien.Största nyhet är att man tillåter 2×1 bokstav anropssignaler. Typ VK1A, VK2B osv. Är säkert många Contest stationer som har sökt en ny call.

– Sen finns det inte längre en koppling mellan anropssignal och vilken licens man har. Finns 3 olika licenser i VK land: Advanced, standard och foundation. Sistnämnda har 4 bokstäver, till exempel VK1FABC var “F” i anropssignalen tydde på en foundation cert. Detta tar man nu bort.

– Man kan nu få en anropssignal “för livet”… om man flyttar från VK2 till VK3 behöver man inte längre ändra sin anropssignal.

Läs mer om regler och ändringar: klicka på “Down under” bilden härintill.

 

The Wireless Institute of Australia är den äldsta radioamatörförening i världen! Den 11 mars 1910 startade man, och i år firar man 110 år med VI110WIA och stationen är igång till och med slutet av året. Lyssna även för VK1WIA, VK2WIA, VK3WIA, VK4WIA, VK5WIA, VK6WIA, VK7WIA, VK8WIA. Kör ihop ett diplom och läs mer genom att klicka på WIA-logo bilden.

 

 

Sist men inte minst: Ett nytt nummer av QTC från RASA har kommit ut.

I denna gratis e-tidning finns bland annat att läsa om FlexRadio6400, hur man skyddar antenner och hur man blir av med QRM.

Klicka på QTC bilden så kommer du fram.

 

Författare: SM5YRA