Medlemsavgift

Inom Sverige
Till och med det kalenderår man fyller 24 år170 kr
Från och med det kalenderår man fyller 25 år440 kr
Familjemedlemsavgift270 kr
Ständig medlem*
Till och med det kalenderår man fyller 64 år
6 500 kr
Ständig medlem*
Från och med det kalenderår man fyller 65 år
4 000 kr
Klubbar och föreningar440 kr
Europa
A-post720 kr
B-post670 kr
Utanför Europa
A-post850 kr
B-post810 kr

* Information om ständigt medlemsskap

Ständiga medlemmar erbjuds tio procents rabatt i HamShop. Rabatten gäller ej QSL-märken eller QSL-avgift.

Inbetalningar

Inbetalningar till SSA kan göras på följande konton, glöm inte att ange avsändare och vad inbetalningen avser. Som komplement till inbetalningen fyller du i adressinformation med mera med hjälp av formuläret du hittar här.

Plusgiro: 52277-1
eller
Bankgiro 370-1075


Print pagePDF page