WSPR boj på Stilla havet…

läs mer om hela projekten = klicka på boj bilden.

Två radioamatörer: KA9Q/Phil och KQ6RS/Randy har tillsammans med elever från en High School Amateur Radio klubb snickrat ihop en boj med en WSPR sändare ombord. Bojen med anropssignalen KQ6RS är nu på väg någonstans i Stilla havet. Frekvensen är 14.0956 MHz + USB, och signalen har tagits emot i USA, Kanada och Brasilien. WSPR sändaren är en s.k. ”pico tracker” och drivs av vanliga batterier som ska räcka till 6 månaders drift. Bojen är byggd av vanligt PVC rör med ballast samt en sprötantenn. Har varit lite tyst senaste tid från denna boj, men kanske dyker den upp igen?

följa bojen på APRS.fi

Author: SM5YRA