Sven-Erik SM5JMP 70 år

Söndagen den 6 november 2016 firar vi Sven-Erik Jeppsson, SM5JMP, Linköping, som fyller 70 år. Han blev lyssnarmedlem i SSA den 10 april 1978 som SM5-6338 och den 19 juni fick han sitt T-certifikat #14508. Av misstag gav man Sven-Erik först suffixet JMB, men eftersom det hade delats ut tre dagar tidigare rättade Televerket snabbt misstaget. Sven-Erik har hela tiden bott i sydöstra delen av Linköping, och på Google Earth Street View ser man hans 3-elements-beam ovanför taket på villan. Den 11 november 2010 blev Sven-Erik Ständig Medlem #533. Inget QSL har jag kunnat hitta i arkivet.

Ett stort grattis till Sven-Erik på 70-års-dagen!

Author: SM6JSM