SSA:s valberedning informerar

Vid SSA:s årsmöte i Eskilstuna 2018 valdes följande personer till valberedning. SM3PXO Petter, SM5OCK Håkan, SM0DZB Tore (sammankallande) och SM7NTJ Lorentz.

Valberedningen ska med bred förankring söka kandidater till förtroendeposter både inom och utom kretsen av förtroendevalda. Vi ska senast 15 november publicera förslag på nomineringar till förtroendeposter inom SSA och i vårt aktiva sökande efter kandidater ska vi eftersträva en bred geografisk representation. Valberedningen vill att ni redan nu inkommer med förslag på kandidater. Vi nås enklast via e-post valberedningen@ssa.se

Valberedningen kommer att informera medlemmarna om sitt arbete, i tidningen QTC, på SSA-webbplats samt genom SSA-bulletinen.

SM0DZB Tore sammankallande

Author: SM6ZEM