Uttalande av SSA:s ordförande SM6CNN om katastrofen i Nepal

Anders Larsson SM6CNN 2014 DSCI0044
Anders Larsson SM6CNN nyvald ordförande för SSA vid årsmötet i Lysekil.

SSA:s ordförande Anders SM6CNN tackar Krister SA7AZQ för hans insatser och engagemang under den pågående nödtrafiken till och från Nepal. Anders redovisar även sina kontakter med MSB. Vid nästa möte kommer SSA:s styrelse att diskutera hur föreningen vid liknande framtida händelser ska kunna samverka effektivare med MSB.

”Först ett stort tack till Krister, SA7AZQ, för ditt engagemang och för gårdagens telefonsamtal där du berättade om den hjälp som du erbjudit MSB, men som avvisats. Tydligen på grund av okunnighet.

På MSB:s hemsida rapporteras löpande om hjälpen till Nepal. Där finns också ett avsnitt som reglerar deras mycket restriktiva policy avseende gåvor från personer. Här är länken.

På SSA:s kommande styrelsemöte den 9-10 maj kommer vi att ta upp frågan hur SSA tillsammans med MSB skulle kunna bistå i liknande krissituationer. Vi kommer sedan att träffa MSB för att informera om amatörradio och våra möjligheter med avsikt att få en överenskommelse om framtida samarbete.

Jag hade i morse en positiv kontakt med MSB och informerade om den roll som 9N1AA har. Via 4X6TT har 9N1AA idag tillfrågats om det tidigare efterfrågade materielet fortfarande behövs. Om så är fallet ber vi 9N1AA ta direktkontakt med svenskarna som i morse landade i Kathmandu. I morgon finns ytterligare en möjlighet då det andra planet från MSB landar. Möjligen kan de ha efterfrågat materiel ombord. Jag väntar på besked från 4X6TT.
Anders, SM6CNN

Author: SM7DZV