SL-testen: 14 maj 2022

Inbjudan till SL-Testen. SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Årets test genomförs vid två tillfällen, den 14 maj och den 12 november.

Syftet är att stimulera trafik med våra SL-stationer och därigenom sprida kunskap om FRO. SL-Testen är öppen för alla sändareamatörer och körs i två klasser CW (telegrafi) och SSB (telefoni) på 40 och 80 metersbanden. Medlemmar i FRO, som inte är sändareamatörer, kan delta från en klubbstation med SL-signal.

Alla som sänder i loggar kommer att få ett diplom och vinnaren i respektive klass belönas med en plakett.  

Läs hela inbjudan här. Vi hoppas på många deltagare i SL-Testen 2022!

Author: SM5YRA