S.E.E. – Scandinavian Electronics Event – är inställt

Arrangören Bra Mässor meddelar att S.E.E. mässan i Kista och som SSA är inbokad på, inte kommer att genomföras i år. Den var framflyttad till 4-5 november på grund av pandemin, men skjuts nu alltså ytterligare på framtiden, eftersom förbudet att anordna sammankomster med mer än 50 personer kvarstår. Något nytt datum är i skrivande stund inte meddelat. Vi får se framåt och avvakta nytt datum.

 

 

73 de Robert, SM0TAE – Mässansvarig

Author: SM5YRA