PTS: Hög effekt tillstånd förlängs automatiskt.

Goda nyheter från PTS vad gäller hög effekt tillstånd. PTS har ändrat tillstånden för högre effekt och förlängt dessa 5 år framåt, folk behöver alltså EJ förlänga.

Hela texten på på PTS hemsida lyder så här:

”Amatörradioanvändare som har tillstånd för sändning med högre effekt än vad som är tillåtet enligt PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare och som löper ut 2021-12-31 behöver inte ansöka om nytt tillstånd. Post- och telestyrelsen förlänger dessa tillstånd med fem år i taget.

Ändringar eller uppsägning av tillstånd måste ske skriftligt till pts@pts.se. Ange då personuppgifter och tillståndsnummer samt vad ärendet gäller. Vid frågor kontakta amatorradio@pts.se.”

Källa: SSA-Thérese + PTS-Lena

Author: SM5YRA