Senaste inläggen

.


SK9HQ I IARU-TESTEN

En preliminär sammanräkning visar att drygt 4000 QSO kördes av de sex deltagarna i IARU-testen som använde signalen SK9HQ. Inte så pjåkigt med tanke på de dåliga konditionerna och av att tre av deltagarna blev kraftigt störda av åska under de mest produktiva timmarna på lördagen. SSA tackar Tore SMØDZB, Håkan SM5AQD, Lars SM4DQE, Fredy SM6FKF och Peter SM5GMZ för…

SSA:s idé om ett nytt instegscertifikat kan få en bred förankring Förslaget blev väl mottaget i Friedrichshafen

Vid en informell sammankomst som ordnades av IARU Reg. 1 under mässdagarna i Friedrichshafen, presenterade Anders SM6CNN tankarna på en ny, enhetlig certifikatklass för nybörjare. Idén rönte allmän uppskattning hos deltagarna. Vi hoppas att frågan kan behandlas på nästa IARU Reg. 1 årsmöte. Anders återkommer med detaljerna kring den nya klassen. Vi fick besök av en lång rad välkända radioamatörer. Bland…

Full fart i Friedrichshafen

Årets Ham Radio mässa genomförs nu i ett stekhett Friedrichshafen. Mer än 30 grader men i den vältempererade utställarhallen såg vi bara glada miner. Tidvis samlades många besökare i vår SSA monter. Vi träffade gamla vänner och knöt en rad nya, nyttiga kontakter.   Anders SM6CNN hälsar på två IARU Reg. 1 profiler. Andreas HB9JOE och Eva HB9FPM.

PTS tillsynsärende avslutat

Det tillsynsärende som Post- och telestyrelsen inledde mot SSA för drygt ett år sedan har nu avslutats. PTS riktade under 2015 kritik mot hur SSA bedrivit provförrättning och utfärdat certifikat. Med anledning av detta har SSA vidtagit ett antal åtgärder, bland annat har vi ändrat rutinerna för provförrättning. Med följande konstaterande godkänner PTS nu de åtgärder som SSA vidtagit: ”Mot…

Juninumret av QTC på väg ut

Juninumret av föreningstidningen QTC Amatörradio är på väg ut i medlemmarnas brevlådor. Ur innehållet: Tankar om instegscertifikat Under luppen: ICOM IC-7300 Rapport från SSA årsmöteshelg Historik: Kvinnliga telegrafister Rapport från IARU R1 Interim Meeting SF1EF – Carlswärds fästning på Enholmen Världsradiospalten: Radio Guinée och Madagascar World Voice VUSHF: Upptäck 50 MHz-bandet

Ny informationspolicy, fart på kalendern och annat på gång

Vid styrelsens möte den 24 maj antogs en ny informationspolicy för SSA. Den ersätter tidigare från 2004 och skall vara ett stöd och norm för SSA:s befattningshavare vid kontakter inom och utanför SSA. Här får du en bild av hur vår information skall hanteras och vilka förväntningar som kan ställas på den. Policyn listar samtliga informationskanaler. Här på vår webbplats…

Problem med e-post

Vår mailserver är utsatt för en spamattack. Roland, SM6EAT har förbättrat vårt spamfilter som nu ibland stoppar ett spam i sekunden. Detta motsvarar ungefär 95% av alla inkommande mail. Vi har därför just nu stora problem med att leverera e-post till er som har ssa.se adresser, alltså callsign@ssa.se. Det är främst de som vars riktiga adress slutar på @hotmail.com. Dessa…

Plågoande pejlad och tystad

Ingen, som brukar jaga DX på telegrafi, har väl undgått att höra en station som kallar sig EASSYL eller EAHSYL som medvetet stört trafiken. Detta har pågått i flera år, men nu är han avslöjad. G3SXW har koordinerat en professionellt genomförd pejlingsinsats. Stationen kunde lokaliseras till ett område i Italien där det fanns tre aktiva stationer. En av dessa kunde…

Kineser i omlopp en av knäckfrågorna för IARU

I mitten av april hölls ett IARU Region 1 ”Interim meeting” i Wien över HF, VUSHF och EMC. Från SSA deltog Eric SM6JSM (HF), Mats SM6EAN (VHF and up) samt Petter SM3PXO (EMC). Utifrån många frågor som behandlades på detta förberedande möte angav man ett antal rekommendationer till IARU:s exekutiva kommitté och kongress. De förslag där oenighet f.n. råder, kommer…

Anmäl dig att köra med SK7ØCG!

Vi firar att den svenske kungen Carl XVI Gustaf har fyllt 70 år och från den 30 april 2016 kör vi med signalen SK7ØCG (Swedish King 70 Carl Gustaf). Anmälan om vilken dag du vill köra görs till SM7HZK Bo på sm7hzk@ssa.se eller ring på 0766-550077 så lägger jag upp dig på en körlista. Alla band och moden gäller. Endast…