Ole LA2RR: ITU:s WRC 2015 avgör om radioamatörerna får 5 MHz

— Av Erik SM7DZV —

WRC 2015 står för ITU:s världsradiokonferens 2015. Det är den som beslutar om det internationella radioreglementet. Det är där det avgörs om 5-MHzbandet ska öppnas för radioamatörerna.

5 MHz är, som väldigt många kortvågsoperatörer vet, ett mycket användbart frekvensområde.  Det är inte lika känsligt för D-skiktsdämpning som 80 meter, det ger inte lika långa skipzoner som 40. Det är vanligtvis perfekt för ganska korta till halvlånga förbindelser.

Frågan om hur det går med amatörradio på 5 MHz avgörs senare i år vid ITU-konferensen av  World Radio Conference 2015.

LA2RR Ole
Ole LA2RR talade vid SSA:s årsmöte om den kommande ITU-konferensen och dess betydelse för frekvensanvändning och amatörradio.

IARU:s vice ordförande talade i Lysekil. Om förutsättningar och förberedelser inför den kommande världsradiokonferensen rapporterade IARU:s vice ordförande Ole Garpestad LA2RR, vid SSA:s årsmsöte i Lysekil.

Under lördagsprogrammet på SSA:s årsmöteshelg i Lysekil presenterade Ole Garpestad LA2RR förutsättningarna inför Internationella Teleunionens konferens senare i år, World Radio Conference (WRC) 2015. Ole är vice ordförande i IARU. Längst ned finns en länk till Oles presentationsbilder.

ITU – Ett FN-organ
ITU är ett FN-organ som definierar all internationell användning av radiofrekvenser. ITU:s beslut i form av radioreglemente (ITU Radio Regulations) är ratifierade av samtliga medlemsländer. Endast en WRC kan göra ändringar i radioreglementet, där bland annat alla övergripande bestämmelser om amatörradions frekvensanvändning regleras.

Primär eller sekundär användning?
En viktig sak att notera är om frekvensanvändning är primär eller sekundär. Den användning som är primär har högst prioritet. Den användning som är sekundär är tillåten under förutsättning att den inte orsakar störningar för den primära radiotrafiken. På flera frekvensområden, upplåtna för amatörradio, har amatörradion sekundärstatus. Radiomatörer eller deras nationella intresseorganisationer kan därför aldrig klaga på störning från sådana primära frekvensanvändare.

Endast nationella företrädare har rösträtt
Inför ITU-konferenserna är det enbart de nationella företrädarna som har yttrande- och rösträtt. Amatörradions företrädare har att hela tiden samarbeta med de nationella myndigheterna, som då ensamma eller tillsammans med en grupp nationella myndigheter företräder förslag eller önskemål från ett enskilt land eller en region. För svensk amatörradio går vägen till nya frekvensband genom och tillsammans med PTS, Post- och telestyrelsen.

Samarbete med nationella myndigheter nödvändigt
I dessa sammanhang är det viktigt att amatörradion och enskilda länders myndigheter i förväg kommer överens om gemensamma förslag och ståndpunkter.

Världsradiokonferens vart fjärde år
Världsradiokonferenserna hålls vart fjärde år. Dagordning för nästa konferens bestäms innan den pågående konferensen avslutas.Agendan för årets konferens fastställdes alltså vid konferensen 2011. Årets konferens kommer därför att bestämma vilka frågor som ska tas upp av konferensen 2019. Här handlar det om att arbeta långsiktigt.

Klicka på bilden för att ladda ned Oles LA2RR presentationsbilder vid SSA:s årsmöte.

Länk
Länk till vår påannons inför årsmötet om seminarier och information som deltagarna kunde ta del av.

Författare: SM7DZV