Nya regler för anropssignaler

PTS översände den 19 september 2014 en promemoria med titeln “Anropssignaler för amatörradio”. Det är ett ganska omfattande dokument med möjlighet till divergerande tolkningar i olika delar av texten, men jag ska separat redogöra för hur SSA kommer att tillämpa de nya reglerna på nyhetsplats liksom även under denna rubrik på hemsidan. SSA kommer att följa reglerna från och med nu, men på en del punkter kommer undertecknad att söka klarlägganden från PTS innan vi definitivt redigerar våra egna anvisningar.

Du kan läsa utförlig information på denna sida.

Eric SM6JSM

Författare: SM6JSM