Nya regler för grundsignaler

– Av Eric Lund SM6JSM –

Efter flera års personliga möten i PTS lokaler och förhandlingar via e-mail har PTS producerat ett dokument med titeln “Anropssignaler för amatörradio”. Hela promemorian hittar ni under Dokument => Anropssignaler på hemsidan.

På den tiden PTS/Televerket Radio delade ut signaler följdes ett system där signaler delades ut i bokstavsordning. När SSA tog över utdelandet av signaler följdes samma turordning. Nu har PTS lämnat följande instruktion: “För att ge möjlighet till anropssignaler som känns mer personliga eller som önskas av den sökande, behöver inte personliga anropssignaler tilldelas i bokstavsordning.”

Rutiner för den som klarat certifikatproven
SSA inför i konsekvens med PTS promemoria, paragraf 1.6 och 1.7, följande rutin som gäller med omedelbar effekt:
Efter godkänd provtagning och inbetalade avgifter bör den nye amatören kontakta SSA kansli i Sollentuna (telefon 08-58570273 eller therese@ssa.se) och tillsammans med Therese komma överens om en anropssignal. Formatet är SA + distriktssiffra + ett suffix bestående av tre bokstäver. Ingen annan kombination kan godkännas för grundsignaler.

Välj anropssignal med stor omsorg!

- Välj anropssignal med stor omsorg, uppmanar Eric SM6JSM. Prova att uttala signalen både på svenska och engelska, och sov gärna på saken innan du  bestämmer dej.
– Välj anropssignal med stor omsorg, uppmanar Eric SM6JSM. Prova att uttala signalen både på svenska och engelska, och sov gärna på saken innan du bestämmer dej.

Att tänka på vid val av signal: Förhasta er inte vid val av någon “fancy” signal, utan välj med omsorg. Boka gärna en signal hos Therese men vänta några dagar med att bestämma er definitivt. Väljer ni er signal med utgångspunkt från ert namn eller era initialer är det väl normalt inget större problem, men prova gärna med att högt uttala signalen på både svenska och engelska, och om ni kan, eller ämnar lära er telegrafi, undersök hur väl signalen passar på telegrafi. Kort sagt – välj signal med stor omsorg.

Det blir nu möjligt att byta grundsignal
PTS öppnar i promemorian ”Anropssignaler för amatörradio”, som vi erhöll den 19 september 2014, för möjligheten att byta grundsignal. Paragraf 1.8 lyder ordagrant så här:

”För att underlätta för de som anser sig ha fått en olämplig teckenkombination, som t.ex är svår att uttala i telefoni eller sända med telegrafi, har PTS inget att invända mot att dessa ges möjlighet att byta sin befintliga anropssignal till valfri ledig anropssignal i prefixserien SA och med tre bokstäver i suffixet.”

Här är reglerna som gäller vid byte av grundsignal
Följande regler gäller vid byte av grundsignal: En amatör som önskar byta grundsignal måste kontakta SSA (Therese) på telefon 08-58570273 eller therese@ssa.se. Ange skälet till grundsignalsbytet och meddela vilken anropssignal ni önskar. Om den är ledig ombeds ni att betala in engångsavgiften (samma som för ny signal). SSA skriver ut ett nytt intyg med den nya signalen. I SM Callbook kommer både den gamla och nya signalen vara sökbar.

Nya signalen: SA + distriktssiffra + tre bokstäver
Den nya signalen måste bestå av prefixet SA + distriktssiffra + suffix bestående av tre bokstäver. Ingen annan kombination är tillåten.

Inga SM-signaler får delas ut
Märk väl att befintliga SM-signaler endast kan bytas mot en SA-signal. Inga SM-signaler får delas ut.

Ställ frågor om regler till signal@ssa.se
Eventuella frågor om reglerna mailas till signal@ssa.se! Frågor om lediga signaler till Therese enligt ovan.

 

Författare: SM6JSM