Anropssignaler

Nya regler för grundsignaler

Efter flera års personliga möten i PTS lokaler och förhandlingar via e-mail har PTS producerat ett dokument med titeln “Anropssignaler för amatörradio”.

På den tiden PTS/Televerket Radio delade ut signaler följdes ett system där signaler delades ut i bokstavsordning. När SSA tog över utdelandet av signaler följdes samma turordning. Nu har PTS lämnat följande instruktion: “För att ge möjlighet till anropssignaler som känns mer personliga eller som önskas av den sökande, behöver inte personliga anropssignaler tilldelas i bokstavsordning.”

SSA inför i konsekvens med PTS promemoria, se PDF-fil längst ned,  paragraf 1.6 och 1.7, följande rutin som gäller med omedelbar effekt:

Efter godkänd provtagning och inbetalade avgifter bör den nye amatören kontakta SSA kansli i Sollentuna (telefon 08-58570273 eller therese@ssa.se) och tillsammans med Therese komma överens om en anropssignal. Formatet är SA + distriktssiffra + ett suffix bestående av tre bokstäver. Ingen annan kombination kan godkännas för grundsignaler.

Att tänka på vid val av signal: Förhasta er inte vid val av någon “fancy” signal, utan välj med omsorg. Boka gärna en signal hos Therese men vänta några dagar med att bestämma er definitivt. Väljer ni er signal med utgångspunkt från ert namn eller era initialer är det väl normalt inget större problem, men prova gärna med att högt uttala signalen på både svenska och engelska, och om ni kan, eller ämnar lära er telegrafi, undersök hur väl signalen passar på telegrafi. Kort sagt – välj signal med omsorg.

Regler för byte av grundsignal

PTS öppnar i promemorian “Anropssignaler för amatörradio”, som vi erhöll den 19 september 2014, för möjligheten att byta grundsignal. Paragraf 1.8 lyder ordagrant så här:

“För att underlätta för de som anser sig ha fått en olämplig teckenkombination, som t.ex är svår att uttala i telefoni eller sända med telegrafi, har PTS inget att invända mot att dessa ges möjlighet att byta sin befintliga anropssignal till valfri ledig anropssignal i prefixserien SA och med tre bokstäver i suffixet.”

Följande regler gäller vid byte av grundsignal:

En amatör som önskar byta grundsignal måste kontakta SSA (Therese) på telefon 08-58570273 eller therese@ssa.se . Ange skälet till grundsignalsbytet och meddela vilken anropssignal ni önskar. Om den är ledig ombeds ni att betala in engångsavgiften (samma som för ny signal). SSA skriver ut ett nytt intyg med den nya signalen. I SM Callbook kommer både den gamla och nya signalen vara sökbar.

Den nya signalen måste bestå av prefixet SA + distriktssiffra + suffix bestående av tre bokstäver. Ingen annan kombination är tillåten. Märk väl att befintliga SM-signaler endast kan bytas mot en SA-signal. Inga SM-signaler får delas ut.

Eventuella frågor om reglerna mailas till signal@ssa.se ! Frågor om lediga signaler till Therese enligt ovan.

Eric SM6JSM

Klicka på bilden här under för att läsa hela PTS promemoria.

Share