Anders SMØILA 75, Rolf SM3FZL och Reine SM6PGI 70 år

Onsdagen den 8 oktober 2014 firar vi följande medlemmar:

75 år fyller Anders Rosenkvist, SMØILA, Älvsjö. Han fick sitt T-cert #12364 utskrivet av Televerket den 27 april 1977. Anders bodde redan då på samma adress som idag; drygt 700 meter från Älvsjömässan.

FZL_m
Rolf Bredin, SM3FZL, fyller 70 år. Han blev medlem i SSA som SM5FZL den 8 augusti 1972. QSL-kortet är från Katrineholmstiden och som framgår hade han den 27 oktober 1972 QSO med SL6AL i Karlsborg på 80 meter telegrafi. 1973 flyttade Rolf till Kvarnån, en dryg mil väster om Långsele, och bytte till SM3FZL. 1975 ändrades adressen till Helgum, Långsele, 1983 till Helgumsby, Långsele, men nu är det Helgum igen, mindre än två mil från Sollefteå.

PGI_m
Även Reine Attefors, SM6PGI, fyller 70 år. Han erhöll sin signal den 25 maj 1984 då han fick T-cert #19197 utskrivet. Reine har bott på samma adress sedan dess, och den 6 oktober 1984 hade han ett QSO med SM6FPZ på 144 MHz SSB, vilket framgår av ovanstående QSL.

Ett stort grattis till jubilarerna!

Författare: SM6JSM