HQ-nätet endast en gång i månaden i höst

HQ-nätet är en kanal för information från styrelsen och en möjlighet för medlemmar att ställa frågor och framföra synpunkter till styrelsen. HQ-nätet har ägt rum den första och tredje lördagen i månaden på 3704 kHz (SK1HQ) och under det senaste året även alltid parallellt som videokonferens på Jitsi (främst då solaktiviteten inte gynnat 80m). Antalet incheckare har tyvärr varit långsamt avtagande. De senaste gångerna har det rört sig sig om ett 10-tal incheckare totalt.

Ett annat, kanske vikitgare, problem har varit att det funnits för lite information att förmedla. Då styrelsen håller sina möten den sista tisdagen i månaden, har det funnits gott om information att fylla HQ-nätet med den första lördagen i månaden. Däremot har agendan varit ganska gles den 3:e lördagen.

Styrelsen har därför beslutat att, på prov, under hösten minska antalet HQ-nät till ett i månaden. HQ-nät kommer därmed att hållas endast den första lördagen i månaden . Samma tider och frekvenser/jitsi-länkar som tidigare gäller:

Datum: 7 sep, 5 okt, 2 nov, 7 dec
Tid: 09.00 Svensk tid (incheckningar från ca 08.45)
HF: 3704 +-QRM
Jitsi:  https://meet.jit.si/SK1HQ

Styrelsen

 

 

Author: SM0HEV