Hedersutmärkelser till förtjänta SSA-medlemmar

SM2WMV Micke doing_the_gentry-1
SM2WMV Mikael tilldelades SSA:s Eldsjälsstipendium. Mikael har under många år byggt upp en contest-station i världsklass. Han delar med sig av sitt tekniska kunnande och stöttar utvecklingen av tekniskt avancerade radiostationer. FOTO: Peter SM2XJP
SM5AOG Lennart hedersmedlem 2015-04-18_2
Lennart SM5AOG kassa- och ekonomiförvaltare sedan många år tilldelades SSA:s hedersmedlemsskap. FOTO Valle SM6VYP.

Uppdaterat 2015-05-03 klockan 0705.
Under årsmöteshelgen i Lysekil utdelades SSA:s hedersutmärkelser till Lennart SM5AOG, Tore SM0DZB, Mikael SM2WMV, Gunnar SM3SGP, Jörgen SM3FJF samt Christer SM3ESX.

Lennart SM5AOG och Tore SM0DZB utsågs till hedersmedlemmar. Mikael SM2WMV, och Gunnar SM3SGP fick SSA:s Eldsjälsstipendium. Jörgen SM3FJF och Christer SM3ESX tilldelades SSA:s hedersnål med diplom.

Här följer motiveringarna för de utdelade utmärkelserna.

Lennart SM5AOG – Hedersmedlem
Lennart, SM5AOG utses till Hedersmedlem. Lennart har under många år ansvarat för föreningens finanser. Föreningen har, glädjande nog, fått ett antal donationer under årens lopp . Detta kapital har Lennart förvaltat på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt. Detta har bidragit till föreningens goda ekonomi.

 

 

Tore SM0DZB – Hedersmedlem

SM0DZB erhåller hedersmedlemsskap av SM6CNN 2015-04-18
Tore SM0DZB, avgående ordförande, utnämns till hedersmedlem vid Årsmötet i Lysekil. Här tar han emot diplomet av tillträdande ordföranden Anders SM6CNN. FOTO Valle SM6VYP.

Tore, SM0DZB utses till Hedersmedlem. Tore har under många år på ett utmärkt sätt lett föreningen. Med sin gedigna bakgrund som aktiv radioamatör sedan 60-talet har han bland annat fört ungdomsverksamheten till en hög nivå. Hans kunskap om byggande av slutsteg och quad-antenner har inspirerat många. Tore är en profil inom svensk amatörradio.

Mikael SM2WMV / SJ2W  – Eldsjälsstipendium
SM2WMV, Mikael har under många år byggt upp en contest-station i världsklass. Mikael delar med sig av sitt tekniska kunnande och stöttar utvecklingen av tekniskt avancerade radiostationer. Mikael delar gärna med sig av sitt tekniska kunnande, såväl personligen som via nya media. Under rubriken ”Att bygga en amatörradiostation” på Svenska elektronikforumet har Mikael under många år via bilder och text på ett mycket pedagogiskt sätt publicerat en hel serie med artiklar om hur man praktiskt bygger avancerade tekniska lösningar för ett väl fungerande radiosystem. Den informationsinsatsen har nått ut till teknik-intresserade långt utöver amatörradiokretsen.

SM3SGP Gunnar eldsjälsstipendiat 2015_2
Gunnar SM3SGP tilldelades eldsjälsstipendium. FOTO Jonas SM5PHU.

Gunnar SM3SGP / SK3W  – Eldsjälsstipendium
Gunnar, SM3SGP tilldelas eldsjälsstipendium. Gunnar har byggt upp en av landets effektivaste contest-stationer. Detta ger god PR för amatörradion i Sverige. Gunnar ställer alltid upp och ger support till unga nya sändaramatörer. Gunnar har upplåtit stationen med antenner och radioutrustning till flera ungdomsaktiviteter bland annat WPX-ungdomsaktivitet 2 år i rad. Gunnar har personligen engagerat sig hårt i att allt ska fungera på bästa sätt.


 

 

 

 

Jörgen SM3FJF  – SSA Hedersnål och diplom

SM5FJF Jörgen får hedersnål 2015-04-18
Jörgen SM3FJF t.h. erhåller SSA:s Hedersnål och diplom av SSA:s ordförande Tore SM0DZB. FOTO Valle SM6VYP.

SM3FJF, Jörgen har under många år deltagit aktivt i SSA:s föreningsarbete. Med en outtröttlig kraft satsar Jörgen på nya projekt. Ledarskapet för första målmedvetna lokala ungdomssatsningen var Jörgen initiativtagare till och sammanhållande ledare för. Jörgen har under många år engagerat sig kring utbildningsfrågor. Under det gångna året har Jörgen ägnat mycket arbete och tid till att ta fram nya texter till SSA:s utbildningsmaterial. Samtidigt har han tillsammans med en grupp genomfört flera lokala aktiviteter inom tredje distriktet. Det senaste projektet som Jörgen startat är SSA:s contest-university.

 

Christer SM3ESX  – SSA Hedersnål och diplom

sm3esx4_2
Christer SM3ESX är en veteran, när det gäller utbildning av radioamatörer. Under de senaste 35 åren har Christer tillsammans med övriga inom SK3BG i Sundsvall utbildat drygt 500 radioamatörer.

SM3ESX, Christer var med och anordnade amatörradiokursen för SK3BG hösten-våren 1979-1980. Därefter har Christer tillsammans med övriga inom SK3BG utbildat, drygt 500 radioamatörer. Under 2014 har Christer granskat och kommit med förslag på förbättringar av PTS nya provfrågor. Christer har vidare varit lärare i radioteknik och telegrafiutbildning; varit sekreterare 1999-2014 i SI9AM och är nu vice ordförande i SI9AM; varit med och arrangerat två SSA årsmöten i Sundsvall, 1983 och 1991; hållit många föredrag om radioteknik, vågutbredning, demonstration av byggalster; hållit veckokurser för nygamla radioamatörer, under temat “Bli QRV nu i höst”, samt dessutom medverkat vid SSA Ungdomsutbildning SK0YT 2013 på SI9AM i Utanede. Utöver detta svarar Christer även för SSA-bulletinen på repeatern.

 

//Erik SM7DZV

Author: SM7DZV