Hasses SM0BYD QSL-rapport den 20 oktober 2022

Stor format=klicka på bilden

En totalkvaddad kartong från italienska ARI, som troligtvis postnord vbf till en stabil större, samt intakt låda, som vi hoppas medförde samtliga kort. (för enstaka skadade bör mottagaren icke beskylla QSL-gänget på kansliet), dessutom ARRL, N9EN, MRASZ, SK0MT, URA, SM6NT, SM6DHD, en retur, SA6NIA, SC6AS, SM7UKH, JH6JMM, SM4EPR, OE5TXF & PJ7/G3TXF, SL1HF, SA6BLL, totalt 20 kilo.

Allt enligt BYDs bildbevis:
Stor format=klicka på bilden
Stor format=klicka på bilden
Packades den 20:e av BYD 7 kg till Eric JSM.QSL-hyllstatussamma datum: SM1= 0,666 kg; SM2 = 0,9; SM3 = 2,5; SM4 = 1,35; SM5 = 2,6; SM6 = 5,6; SM7 = 4 kg.
Därmed åter tomt på packbänken och önskar vi förstås, ett QSL-kort uppehåll till vår nästa samling.
 
SM0BYD/Hasse
Avslutas, som vanligt, med tack för idag, slut för idag, från SSA:s eminenta QSL-byrå, inkommande,med de fyras QSL-gäng gm Hasse BYD,  kansliet,Sollentuna, som önskar dig
161!  Dessutom en fortsatt härlig höst, vid god hälsa! OBS, tänk efter, före!

Author: SM5YRA