Falu Radio Klubb 100 är.

Klubbens hemsida: klicka på logon.

För snart 100 år sen, den 15 februari 1924 samlades några radiointresserade i Falun och bildade Falu Radioklubb. Det var en lyssnarförening men då inte mycket fanns att höra med kristallmottagare kom tanken att sända själva. Tekniskt kunnig var ingenjör Ove Mogensen med anropssignal SMZO. Han började med en självsvängande sändare med ett rör, Philips Z1 med 440 V anodspänning och T-antenn 30 m lång och 9 m hög under våren 1924 med räckvidd 9 km. Falu Radioklubb fick sitt tillstånd 8 augusti 1924 med anropet SMZK och startade ganska omedelbart provsändningar på 381 m med högre effekt och högre antenn. Program bestod av gudstjänster, föredrag och underhållning. Invigning av stationen var i oktober 1924, man sände totalt 202 timmar under året.

Så börjar historien om Falu Radioklubb som idag har anropssignalen SK4AO. Man firar sitt 100 års jubileum med specialsignalen SK100FRK året ut. Läs mer om diplomet och den fina koppardaler på deras hemsida eller på QRZ.com

Diplomet består av en handgjord miniatyr i koppar av en koppardaler.
Måttet är ca 7x7cm och den väger ca 130g
Den kommer att graveras med SK100FRK och din signal.
För att vara berättigad till diplomet måste du visa tre kontakter på tre olika amatörradioband med SK100FRK.
Kontakter på alla amatörband och trafiksätten SSB, CW och FM är godkända.
Repeatertrafik och digitala moder exempelvis FT8 m.m. räknas ej.
Kontakter under hela perioden räknas (00:00 UTC 1/1 2024 till 23:59 UTC 31/12 2024)

Källa + bilder: QRZ.com + sk4ao.net

Author: SM5YRA