En QTC till……..

Från ”Down under” har en ny Australisk radioamatör tidskrift kommit ut nyligen. Den har samma namn som SSA nämligen ”QTC”.

Denna första digitala utgåva utges av RASA (The Radio Amateur Society of Australia) och finns gratis att ladda ner!

Klicka på bilden!

 

Author: SM5YRA