EMF, Rapport och samarbetsmöte hos SSM den 16 mars 2016

Arbetsgruppen för EMF frågor (SSA, FRO och ESR) har nu fått tillgång till den rapport som presenterades vid mötet den 26 januari hos SSM.

Vi har tidigare rapporterat från mötet med en sammanfattning av innehållet i denna rapport. Arbetsgrupen har blivit kallad till ett nytt möte med myndigheterna där det enligt kallelsen skall diskuteras hur vi tillsammans ska arbeta med frågan. Detta är ett arbete som redan påbörjats inom arbetsgruppen, där vi för en diskussion om hur vi lämpligast ska gå vidare.

Styrelserna i organisationerna har utsett följande personer som representanter att medverka på detta möte och i arbetsgruppen.

SSA SM5PHU Jonas

SSA SM3PXO Petter

FRO SM5ELC Jan

ESR SM5JAB Micke

ESR SM6OUB Ove

Hör gärna av er till nån av dom för kommentarer och funderingar.

Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, FRO, ESR)

Rapport: “Study of the distribution and usage profiles of amateur radio stations in Sweden”
Kallelse: “Kallelse till möte om strålskydd för sändaramatörer”

Author: SM5PHU