Christer SMØDXT 60 och Max SA6BBC 30 år

Söndagen den 7 februari firar vi två jämnt fyllande medlemmar:

Christer Sandström, SMØDXT, Sundbyberg, fyller 60 år. Första gången han dyker upp i en callbok (Televerkets Författningssamling Serie E:22 som det hette på den tiden) är utgåvan i november 1975, men signalen hade Christer fått redan i början av 70-talet. Därefter är han med i varje callbok fram till upplagan från mars 1986, då han plötsligt innehar signalen SMØMXT! I callboken 1995 är ordningen återställd, och sedan dess är det DXT som gäller. Förklaringen är att under ett par år på 80-talet strök Televerket signalerna för dem som missade den årliga avgiften med några dagar! En del fick senare tillbaka sina signaler om de inte hade delats ut på nytt. Christer bodde för det mesta ute på Mälaröarna, i orterna Stenhamra och Ekerö, men även på “fastlandet”, bl.a. i Bromma och numera Sundbyberg. Christer har många strängar på sin lyra, och är t.ex. engagerad i Sjöräddningssällskapet som frivillig. Bland aktiviteterna märks telegrafi på HF-banden; SMFF; mycket Maritime Mobile; aktiverat fyrar både i Sverige och Gran Canaria (EA8) och kört portabelt från Norge med hjälp av vattenkraft. Skriv in SM0DXT på QRZ.com så kan ni se ett antal trevliga bilder och QSL-kort som Christer lagt upp där (varav flera vi inte har i arkivet!). Kortet här nedanför kommer från ett QSO med Knut SM5FH den 20 oktober 1973 som utspelades på 80 meter CW. Det framgår av baksidan att Christer inte var nöjd med den dåliga selektiviteten på hans BC-348.

DXT 73

Vi kan även gratulera en yngling som idag fyller 30 år. Max Sikström, SA6BBC, skrev upp för Jonny SM6WYA den 15 april 2008 och 10 dagar senare hade han fått sin signal och blivit medlem i SSA. Max bodde då på Gibraltargatan i Göteborg, men flyttade hösten 2013 till Vänersborg. Inget QSL i arkivet ännu.

Vi gratulerar Christer och Max på födelsedagen!

Författare: SM6JSM