Distrikt 7

Ölands Radioamatörer SK7RN Mötesplan 2019 – 2020…

Publicerat 3 mars, 2019

ÖLANDS RADIOAMATÖRER   MÖTESPLAN 2019 – 2020 ÅRSMÖTETS BESLUT 2019-03-02

Mötesplan 2019 – 2020

OBS: DATUM FÖR ARBETSDAGAR TILLKOMMER. KALLELSE MED KORT VARSEL VIA TELEFON OCH EPOST

KLUBBENS HEMSIDA: WWW.SK7RN.SE

PLATS FÖR MÖTEN NÄR INGET ANNAT ANGES: IOGT/NTO-LOKALEN BORGHOLM

NOTERA: ÖPPET STYRELSEMÖTE BETYDER, SOM ALLA VET, ATT ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA  ATT NÄRVARA OCH AKTIVT DELTA I MÖTET.

2019:

2 mars                     SK7RN Årsmöte. Plats: IOGT/NTO-lokalen,

Östra Kyrkogatan 5, Borgholm klockan 10.00.

Årsmötesförhandlingar, lunch, eftermiddagsprogram.

30 mars                   Radiomässa i Eskilstuna. 

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

11 april                    Öppet styrelsemöte SK7RN

Bland annat frågor kring SK7RN krisradionät.

Ansvarig samordnare Erik SM7DZV

11 maj                     Auktion i Växjö

Läs om auktionen. Se vad som säljs: http://www.sk7hw.org/  Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

17 maj                     SK7RN – Traditionellt vårmöte i Böda. 

Repeaterbesök, grillning mm. Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV OBSERVERA:

Välkomna — men förhandsanmälan absolut nödvändig!

15 juni                     D7-möte, Algutsrum.

SSA medlemsmöte, demonstration AMPRnet, auktion, mm.  Ansvarig samordnare:

30 juni                      Alexandersondagen, Grimeton.

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

17 – 18 aug                     Internationella fyrhelgen. http://illw.net/.

SK7RN kör från Långe Erik, Ölands Norra udde, SE-0011.

                               Ansvarig samordnare Erik SM7DZV och Kristina

31 augusti  Tångahed, Fieldday Väst Vårgårda.

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

5 sept                      Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare Erik SM7DZV

28 sept                    Försvarsdag Stora Rör

Mottagning radiotrafik från flygplan och överföring till högtalarsystemet för publiken. Eventuellt: Demonstration av SK7RN nödtrafiknät? Ansvarig samordnare: Åke SM7NJD

25 – 29 sept             Ölands Skördefest

Fråga om nivå på vårt engagemang.

27 – 28 sept             Erik upprättar kortvåg i Böda hamn 26 – 28 september i Böda hamn och den 30 september vid Bödasågens Allhandel. Ansvarig samordnare: Flera.

19 – 20 okt               Jota, Färjestadens Scoutgård

Ansvarig samordnare Rolf SA7BMX, Mikael SA7MIE och ÅkeSM7NJD.

23 november           Radiolördag. Öppet styrelsemöte

Eventuellt avslutning med mat.

2020

16 januari            Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV

20 februari          Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV

7 mars                  SK7RN Årsmöte 2020

:

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Funktionärer Ölands Radioamatörer SK7RN 2019 – 2020

Publicerat 3 mars, 2019

ÖLANDS RADIOAMATÖRER SK7RN                          FUNKTIONÄRER 2019 — 2020

     Styrelse (Ordinarie ledamöter valda på två år av årsmötet 2019):

                   Ordförande: SM7DZV Erik Nyberg
                   Vice ordförande: SM7CIL Arne Gegerfelt
                   Kassör: SM7CJQ Kenneth Byrskog
                   Sekreterare: SM7NJD Åke Johansson
                   Ordinarie ledamot: SA7IRA Inge Petersson   (ny)
                   Ordinarie ledamot:  Jörgen Butenas  (ny)

 

                   (Ledamöter valda 2018 med 1 år kvar av mandatperioden):

                   Ordinarie ledamot: SM7VVY Tommy Abrahamsson
                   Ordinarie ledamot: SM7VPF  Olle Alåsen
                   Ordinarie ledamot: Göran Lindqvist (reserverad anropssignal SA7NRG)

 

     Ersättare i styrelsen för 1 år, samtliga omval:

 

                   Ersättare: SM7UHX Jonas Agerhed
                   Ersättare: SM7MQE Enar Nilsson
Ersättare: SM7WSS Leif Karlsson
                   Ersättare: SM7YTH Örjan Tollbom

 Revisorer:

SA7BMX Rolf Lindström (sammankallande)

SM7WVG Tommy Strand

Ersättare: Kristina Österberg

Valberedning

Kristina Österberg, (sammankallande, )

SM7MQE Enar Nilsson

Teknikgrupp VHF/UHF

SM7VVY Tommy Abrahamsson

SM7MQE Enar Nilssoin

SM7CIL    Arne Gegerfelt

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)WSJT-X länk…

Publicerat 28 februari, 2019

http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)FT8 info om helgens Contest….

Publicerat 23 februari, 2019

Hello All,

Some JA’s will call “CQ TEST” by FT8 this weekend for “Hiroshima Worked
All Squares Contest”.
Please be not surprised and please participate.
“Everybody can work everybody” in this contest.

The following frequency and “NA VHF Contest Mode”will be used.

BAND JA-JA/DX
—– ——–
80M 3.522
40 7.032
20 14.078
15 21.078
10 28.078

With a rule, the usual FT8 QSO with “Grid Square Locator” is also
effective.
Therefore, standard frequency will also be activated.

as for this contest, Anyone can participate including DX.
be careful of a peculiar Time and Band slot.
however, it is convenient for East Asia and the Pacific Region.

For details, please access to sponsor’s Web page.

https://www.hs-contest.org/

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Nytt sälj – köp – skänkes från Eksjö Radioklubb…

Publicerat 20 februari, 2019

http://www.hoglandsringen.se/salu/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share