CELEBERT BESÖK I KARLSBORG

HCF 151211

Fredagen den 11 december 2015 hade vi äran att ta emot Sveriges försvarsminister, tillika radioamatören Peter Hultqvist, SM4HCF. Han var i Karlsborg på officiellt uppdrag, men efter detta tog Peter sig tid till att avlägga telegrafiprov i 60-takt i en lektionssal på gamla S2 under ledning av Kjell SM6CTQ och Fredrik SA6CJZ, och därefter ägnades en timme till att besöka vårt arkiv. Försvarsministern uttryckte sin förvåning över att arkivet var så omfattande. Jag hade plockat fram lite intressanta dokument som t.ex. QSL-kort från svenska militära och humanitära insatser i fjärran land, ända från Palestinakonflikten 1948, Katanga, Cypern, Afghanistan osv. En liten gåva överräcktes, bestående av gamla nummer av QTC från 30-talet. Vi hoppas att vid någon senare tidpunkt få tillfälle att visa upp andra guldkorn. Bilden är tagen i vårt arkiv och visar fr.v. Eric SM6JSM, Peter SM4HCF och Kjell SM6CTQ.

Author: SM6JSM