Anders SM5IG 85, Anders SMØDKP och Lennart SM7KPH 70 år

Onsdagen den 9 december 2015 firar vi tre medlemmar:

85 år fyller SM5IG, Anders Göransson, Järfälla. Han blev medlem den 5 februari 1955 som SM7IG. Anders gjorde vid detta tillfälle lumpen på F17 i Kallinge, där han var signalist på 2:a divisionen. Senare samma år flyttade Anders till Enskede och har därefter innehaft signalen SM5IG. 1956 bodde han ett drygt halvår i Linköping. Därefter blev det Enskede igen i ett år; sedan flyttade Anders till Stockholm, Stuvsta, och Djursholm, för att på nyåret 1962 åter hamna i Enskede igen. Numera bor Anders i kommundelen Viksjö i Järfälla; två mil nordväst om Stockholm. Arkivet skulle hemskt gärna vilja ha ett QSL från Anders!

SMØDKP, Anders Molin, fyller 70 år. Han började sin amatörbana som SM3DKP eftersom han på våren 1965, då han blev medlem i SSA, bodde i Sandviken. 1967 tog Anders det 43 mil långa klivet rakt söderut till Växjö i distrikt 7. Vistelsen där blev kort och på nyåret 1968 ändrade Anders adressen till Strängnäs i Södermanland, SM5DKP, och året därpå till Stockholm. 1972 blev det Enskede i distrikt Ø och från våren 1983 har Anders bott på nuvarande adress. QSL-kortet är från ett QSO med Kenth, SM6DYK (SK 2008), den 9 januari 1965 på 80 meter CW. Anders hade en kristallstyrd 10-watts-sändare och en 2×20 meters dipol.

DKP_m 65

Lennart Hellerkrans, SM7KPH, fyller även han 70 år. Lennart blev medlem i SSA vintern 1964-65 med lyssnarsignalen SM7-3619, då boende i Vimmerby. 1969 till 1973 bodde Lennart i Västervik, men återvände till Vimmerby. På sommaren 1979 skrev Lennart upp för amatörradiocertifikat och fick då signalen SM7KPH. Numera bor Lennart i Oskarshamn, bara 300 meter från E22:an och en dryg kilometer från Gotlandsfärjan. Hittar inget QSL från SM7KPH!

Vi hurrar hjärtligt för våra tre födelsdagsfirare!

Author: SM6JSM