AM-test = 6 augusti 2022

Tid:                         Första lördagen i augusti  kl 9-11 svensk tid (UTC: Sommar=07-09, Vinter= 08-10).
Frekvens:               3600-3750 kHz.
Modulation:          AM, dubbelt sidband med bärvåg
Klasser:                  1. Fast station, max 100 W uteffekt, 2. Portabel station, max 100 W.
Anrop:                    CQ AM-test (frekvens)
Testmeddelande: RS, förnamn och ortsnamn

länk till Arboga Radioklubb (=klicka på bilden)

Poäng Kontakt med fast station ger 1 poäng, med portabel 2 poäng.
Portabel station multiplicerar sin slutsumma med 2.
Logg Ange klass och eget QTH. tid, motstation, RS, namn och QTH.
Loggar till sm5b@ssa.se inom 14 dagar.
Ej insänd logg: poäng erhålls, om motstation återfinns i 2 loggar.

Priser Totalsegrare får en nostalgisk radiopryl (i augusti), samt alla ett diplom.

Lyssna i bruset och lycka till!

Vi inom Arboga Radioklubb och Arboga FRO-avdelning har anordnat denna lekfulla tävling sedan 1988. Avsikten är att aktivera FRO´s gamla och nya stationer, men alla med AM är välkomna att delta. Över 250 amatörer deltagit under åren. Använda stationer har varit allt från bärbara från 40-talet, via stora anläggningar från militära staber, till moderna med dammig AM-knapp. Ställ upp även du och bifoga gärna lite bakgrundsinformation och bild på din AM-station, tillsammans med loggen. Det kan då bli en trevlig uppföljningsartikel!
AM är välmodulerat och vackert, men svårt!

Arboga FRO-avdelning och Arboga Radioklubb.
SL5ZYB / SM5EMR / SM5B, Jonny.

 

Author: SM5YRA