Ola SM5DYC 70 inkl. video!, Olof SM2DCU och Robert SM6GHS 60 år

Måndagen den 22 april 2016 firar vi tre av våra medlemmar som fyller jämna år:

Ola Rosengren, SM5DYC, Sala, fyller 70 år. Han blev lyssnarmedlem SM5-3525 i SSA i januari 1964. I callboken från augusti 1964 figurerar en annan person som SM5DYC, i 1966 års upplaga (september) är suffixet ledigt, men 1968 är Ola med som SM5DYC. Signalen måste han dock ha fått senast hösten 1966 eftersom nedanstående QSL är från den 10 oktober 1966. QSO med Kurt SM6CTC i Karlsborg på 3,5 CW. Olas station bestod av en 10 watts sändare, en Zepp-antenn och en 9R59 som mottagare.

DYC 66

Ola bodde på Vallagatan till 1969 då han flyttade till en ny adress, likaså 1973 bytte han QTH, men sommaren 1976 flyttade Ola till nuvarande adress som ligger c:a två kilometer nordväst om centrum, och kan följaktligen fira 40-årsjubileum på Björkgatan! Sala har en befolkning på drygt 12 000 invånare. Ola har varit och är fortfarande mycket aktiv inom amatörradion och har bl.a. varit distriktsledare i SM5. På flera av Olas många olika QSL-kort kan man med säkerhet fastslå att han har minst två andra hobbies: Hundar och motorcyklar! Här är ett kort till med en ung Ola. QSO med Åke SM5UH i Roslags Näsby den 27 oktober 1968, även det på 80 CW. Det var Olas QSO #3105.

DYC 68

Idag har Sala Allehanda publicerat följande notis med video (tack till Jan SM5FQQ för tipset!):

http://salaallehanda.com/narakara/fodelsedagar/1.3793529-ola-radiopratar-med-hela-varlden

60 år fyller Olof Lööf, SM2DCU, Vännäs. Den 18 juli 1974 blev Olof medlem i SSA, då boende på Utfartsvägen i Umeå. Det blev ytterligare två adresser i Umeå innan han sommaren 1980 hittade den villa i Vännäs där han fortfarande bor. Olof är dock Umeåklubben trogen och är ledamot i styrelsen tillika webbansvarig för SK2AT:s mycket trevliga hemsida. Olof är även provförrättare för SSA. Ett par mycket bra, tydliga och lättanvända bandplaner har Olof sammanställt, som ni kan hitta på SSA:s hemsida. Bandplanen för HF finner ni här: www.ssa.se/bandplan-hf

Robert Petersson, SM6GHS, Mölndal, fyller även han 60 år. Den 5 november 1974 skrevs Roberts T-certifikat #11063 ut och postades till SM4GHS i Karlskoga, eftersom han då bodde där. Den 7 januari 1975 blev Robert medlem i SSA. Vintern 1981-82 flyttade han till Göteborgsområdet där han fortfarande bor; först till Västra Frölunda men från 1984 är Mölndal Roberts QTH; c:a två kilometer öster om centrala Mölndal och E6:an. Jag hittar inga QSL från Olof eller Robert – men till nästa firande om 10 år hoppas jag kunna visa upp dem!

Ett stort grattis till våra tre jubilarer Ola, Olof och Robert!

Author: SM6JSM