WRC-15 godkänner allokering på 5 MHz

Via Colin Thomas, G3PSM, meddelas att allokering för amatörradio i 5 MHz-bandet godkändes av World Radiocommunications Conference i Geneve under gårdagseftermiddagen, den 18 november.

Visserligen kunde man endast enas om ett smalt segment om 15 kHz mellan 5351,5 och 5366,5 kHz, men det är den första helt nya allokeringen på kortvåg sedan WARC 1979.

På grund av stor press från de primärallokerade användarna av fast radio, har effektgränserna satts lågt. I region 1, dit Sverige hör, liksom i region 3 är gränsen satt till 15 watt EIRP. I Mexiko är gränsen 20 watt EIRP och i Centralamerika, Sydamerika samt större delen av Karibien är gränsen 25 watt EIRP.

Allokeringen börjar gälla från och med 1 januari 2017.

I Sverige har vi som bekant redan tidigare kunnat få experimenttillstånd enligt Radioreglementets artikel 4.4. De fyra kanaler som används i Sverige ligger över och under det nu allokerade bandet. Det återstår att se hur Post- och telestyrelsen kommer att implementera den nya allokeringen, när den träder i kraft.

Författare: SM5PHU