Karl Axel SA5BLK 80 och Dennis SA5BVD 60 år

Fredagen den 20 november  2015 fyller två av våra medlemmar jämna år:

Karl Axel Edström, SA5BLK, fyller 80 år. Den 26 april 2010 skrev han upp för Gunnar SA5AKL och den 4 maj fick Karl Axel sin signal och blev samtidigt medlem i SSA. Detta meddelades allmänheten i QTC 6 2010 och i SSA-bulletinen för vecka 18. Karl Axel bor en dryg mil norr om Motala; i en by som heter Nykyrka.

Dennis Holm, SA5BVD, fyller 60 år. Även han skrev upp för den flitige provförrättaren Gunnar SA5AKL, den 23 oktober 2011. Signalen var klar den 28 oktober och medlemskap den 28 november samma år. I QTC 12 2011 och 1 2012 kunde man läsa detta. Dennis bor centralt i Östhammar, som ligger åtta mil sydost om Gävle, elva mil norr om Stockholm, men bara sex mil från Eckerö på Åland. Tyvärr inga QSL från Karl Axel eller Dennis ännu!

Vi gratulerar hjärtligt på födelsedagen!

Författare: SM6JSM