VUSHF 2023 – Ånnaboda

sk0ux
Den 26-28 maj är det Sveriges tur att stå som värd för det årliga nordiska VUSHF-mötet.

Mötet kommer att hållas på klassisk mark i Ånnaboda strax utanför Örebro. Arrangör är Radioklubben vid Ericsson AB, SK0CT, med lokalt stöd från Örebro Sändaramatörer, SK4BX. På webbplatsen www.vushf2023.se finns mer information tillgänglig, och där kan man även anmäla sitt deltagande.

Välkomna hälsar SK0CT

Författare: SM5PHU