SSA – Valberedningen

Inför årsmötet 2021 publiceras härmed valberedningens enhälliga förslag på kandidater till förtroendeposter inom föreningen SSA.

 

 

Styrelse

Ordförande nyval på två år: Jens Zander SM0HEV

Ledamot nyval på två år: Thomas Thelberg SM2OAE

Kassaförvaltare omval på två år: Dag Floren SM0KDG

Vice ordförande Jonas Hultin SM5PHU och ledamot Bernt Eriksson SA6RTJ är valda till och med årsmötet 2022.

 

Revisorer

Revisor, omval på ett år: Peter Rosenthal SM0BSO

Revisor, omval på ett år: Per Ewing SA0AGV

Ersättare, omval på ett år: Erik Edblad SM3EXM

Envar medlem ha rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje post. Valberedningen skall verifiera kandidaturen.

Om inga motkandidater anmäls inställs poströstningen och valberedningens förslag kan fastställs på årsmötet.

Valberedningen

2020-10-01

SM0DZB Tore sammankallande

e-post valberedningen@ssa.se

Författare: SM5YRA