Det går att påverka! – Frågor om undermåliga elprodukter upp på EU-nivå

Elsäkerhetsverkets information om hur man går vidare i jakten på undermåliga elprodukter.

Publicerat 2013-09-05
Det går att påverka. SSA har i flera fall påtalat brister i produkters elsäkerhet och elektromagnetiska störningsegenskaper. I detta fall har det gått hela vägen genom Elsäkerhetsverket upp till generaldirektören och vidare till EU!

Läs mer! Länk till Elsäkerhetsverket.

Författare: SM7DZV