SSA:s ungdomsverksamhet omorganiserar

Sektionsledare för ungdomssektionen är Oliver SA5ODJ (sittande), här flankerad av Wilhelm SA6BET och Gustav SA7GGO. Foto: Mats SM7BUA

SSA:s ungdomsverksamhet har hittills ingått i sektion Utbildning och Certifiering. Den 26 mars beslöt styrelsen för SSA att inrätta en separat ungdomssektion. Till sektionsledare utsågs Oliver Djurle, SA5ODJ.

Ungdomarna själva har redan tidigare tagit huvudansvaret för verksamheten, med egen budget och egen verksamhetsplan. Genom inrättandet av en ungdomssektion blir detta tydligare och förhoppningsvis blir verksamheten ännu mer synlig.

Utöver Oliver består ungdomssektionen av Peter SA2BLV, Markus SA3BPG, Wilhelm SA6BET och Joakim SA0BSJ.

För närvarande pågår förberedelserna för påskhelgens NOTA-läger i finska Salo, där tretton svenska ungdomar kommer att delta. I augusti kommer SSA att skicka tre deltagare till IARU Region 1 ungdomsläger Youngsters On The Air i Bulgarien.

Vi önskar Oliver och övriga ungdomar i den nya sektionen lycka till!

Author: SM5PHU