Ett perfekt arrangemang!

Kända profiler. Hasse SM0BYD och till höger Esko SM5AKP som mottog SSA:s nyproducerade medalj under aftonens bankett. Längst till vänster Åke SM4KKN.

SSA tackar vännerna i SK4EA Lindesbergs Radioklubb under ledning av Mats SM4EPR här till vänster, för en utomordentligt väl arrangerad och genomförd årsmötesweekend. Under lördagen med bankett i anrika Stadshotellet som räknade mer än 80 gäster. Här serverades underhållning och årets hedersutmärkelser, se längre ner.

Dagarna bjöd på många föreläsningar, alla av high tech klass och leverantörernas uppskattade utställningar. Alltsammans i Lindeskolans fina lokaler där vi idag höll vårt årsmöte.

Under årsmötet som leddes av Morgan SM5BVV på bilden t.h. omvaldes Anders SM6CNN till ordförande och som ledamot Hans SM3GDT. Dag SM0KDG valdes in som ny kassaförvaltare och samtliga ledamöter för att verka i två år. Vidare omvaldes revisorer Per SA0AGV och Peter SM0BSO. Mötet beslutade även att valberedningens ledamöter ska bestå av Tore SM0DZB som sammankallande samt Håkan SM5OCK, Lorenz SM7NTJ och Jörgen SM3FJF. Utförligare referat och protokoll kommer att publiceras efter hand.

Har du kanske en vinst i SK4EA:s lotteriet att hämta? Kontrollera här på fjärde distriktets sida!

SSA Hedersutmärkelser 2019

SM7IU, Sven Cederberg utses till Hedersmedlem i SSA. Sven är en av de få fortfarande aktiva radioamatörerna som innehar ”Kungabrev”. Han blev medlem i SSA 1939. Sven kommer att fira sin 100-årsdag senare i år.

SM5TAH, Mats Ekström tilldelas SSA:s Eldsjälsdiplom. Mats är en eldsjäl och en drivande kraft i SK5UM. Om han inte klättrar i master och sätter upp antenner så ordnar han med internet, datorer, remotekörning och även digitala moder. Han delar med sig av sitt kunnande till andra intresserade.

SM3CLA, Karl-Olof Elmsjö tilldelas SSA:s Eldsjälsdiplom. Karl-Olof har sedan 50-talet inspirerat oss med sin energi och idérikedom kring vår hobby.

SM7HZK, Bo Hasselquist tilldelas SSA:s Eldsjälsdiplom. Bo har aktivt och resolut hanterat problem med avsiktliga störningar på repeatrar. Han tar rapporterade problem på allvar och finner lösningar så att vår hobby kan utövas till allas belåtenhet.

SM4KKL, Lars Fhingal tilldelas SSA:s Eldsjälsdiplom. Lars är en fullfjädrad tusenkonstnär, innovatör och problemlösare. Han är hjälpsam och pedagogisk i sina initiativ till förbättringar och förnyelse för SK4EA.

SM0OFV, Jan Andersson tilldelas SSA:s Eldsjälsdiplom. Jan har utvecklat sin databas, www.rigpix.com till ett värdefullt verktyg för radioamatörer runt om i världen.

SSA:s Styrelse 2019

H-C Grusell SM6ZEM ledamot, Dag Florén SM0KDG kassaförvaltare, Anders Larsson SM6CNN ordförande, Hans Sodenkamp SM3GDT ledamot och Jonas Hultin SM5PHU vice ordförande.

Author: SM6ZEM